Blood flow restriction en krachttraining: hoe je soms meer bereikt met minder gewicht

Blood Flow Restriction Training (BFRT) is een vorm van krachttraining met lage weerstand waarbij een occlusie cuff aangebracht wordt aan het te trainen lidmaat. Deze cuff verminderd de uitstroom van bloed uit het te trainen lidmaat, terwijl er een lichte vorm van krachttraining gedaan wordt met veel herhalingen aan lage intensiteit.

Wat zijn de voordelen van deze trainingsvorm? 

 • Pijndemping:
  BFRT lijkt een direct pijndempend effect te hebben na een trainingssessie bij patiënten met knieklachten. Ook tijdens de trainingen wordt er vaak minder pijn aangegeven, wat motivatie en levenskwaliteit bevorderd. 
 • Spiermassa toename: 
  Ondanks de lage belasting die gebruikt wordt bij BFRT geeft deze trainingsvorm toch dezelfde winsten in spiermassa vergeleken met normale krachttraining (hogere gewichten en kortere reeksen). Vergeleken met enkel krachttraining aan lagere intensiteit, geeft BFRT duidelijk meer winst in spiermassa. 
 • Kracht:
  Spierkracht wordt nog altijd het best getraind met high load krachttraining. Indien dit niet verdragen wordt omwille van een blessure geeft BFRT nog wel meer toename in spierkracht vergeleken met enkel low load krachttraining. 

Het is dus een veelbelovende trainingsvorm wanneer een patiënt om verschillende redenen geen high load krachttraining kan tolereren (postoperatief, overbelastingsletsels, …). Door BFRT worden de spieren optimaal gestimuleerd zonder omringende structuren (kraakbeen, pezen, meniscus, …) aan de hoge belasting van high load krachttraining bloot te stellen. 

Hoe werkt dit nu?

Er zijn een aantal hypothesen waarom deze combinatie kan leiden tot toename van spiermassa/kracht:

 • anaeroob milieu door de cuff leidt tot hormonale veranderingen (bv. toename groeihormoon);
 • lokale zwelling in spiervezels;
 • stimulatie proteïnesynthese en proliferatie myogene satelietcellen;
 • toegenomen rekrutering van type-II spiervezels (meest vatbaar voor atrofie door disuse);
 • toename in excitabiliteit van motor cotrex (facilitatie motorische aansturing).

Hoe verloopt zo’n BFRT? 

In literatuur gebruikt men vaak het standaard protocol één reeks van 30 herhalingen – 30” rust – 15 herhalingen – 30” rust – 15 herhalingen – 30” rust – 15 herhalingen. Korte rustperioden en het op spanning houden van de cuff zorgen voor behoud van het anaeroob milieu.

Wanneer men maximale pijnstilling wilt bekomen lijkt een eerste reeks tot uitputting, gevolgd door drie reeksen van 15 herhalingen met rustpauzes van 30” beter effect te hebben

Hoe plan ik deze trainingen?

Als belasting neem je best 40% van je maximale prestatie (1RM) op de oefening. De voorgeschreven reeksen van 30-15-15-15 zouden voltooid moeten kunnen worden, indien dit niet lukt is de weerstand te zwaar. Een belasting hoger dan 40% van 1RM mag ook, op voorwaarde dat je de voorgeschreven reeksen kan afmaken. 

Een frequentie van 2-3 trainingen per week is ruim voldoende om winsten in spiermassa en -kracht te bekomen. 

Is dit allemaal wel veilig? 

Bij gezonde personen zonder contra-indicaties is de centrale cardiovasculaire respons (verhoging bloeddruk en hartslag) bij BFRT kleiner vergeleken met high load krachttraining. Ook de zenuwgeleiding wordt niet aangetast door BFRT en er zijn geen tekenen van coagulatie of klontervorming na een trainingssessie.

Tijdens de eerste 6 weken postoperatief is er een hoger risico op diep veneuze trombose (DVT) en pulmonaire embolie (PE) door mogelijk verhoogde stollingscapaciteit van het bloed. Deze wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren (stase, endotheel-beschadiging, inflammatoire markers in bloed). Zolang patiënten bloedverdunners nemen na een operatie is BFRT nog niet aangewezen.

Zit je nog met vragen over deze trainingsvorm of wens je graag meer over de integratie hiervan binnen je behandeling?
Aarzel niet ons te contacteren.

Tot Binnenkort!

Team RevaCenter